Karper en andere muzen

40,00

‘Karper en andere Muzen’ is Alijns derde boek. Niet het zoveelste, want woordkunstenaar
Alijn blijft op een positieve manier verbazen. Als een artisanale zinssmid rijgt hij kwikzilveren
zinnen, allinea’s en hoofdstukken aan elkaar tot pareltjes van sessiebeschrijvingen. In teksten,
rijk aan beeldspraak, vertelt hij over zijn succesvolle queeste naar Belgische en buitenlandse
superkarpers. De verhalen worden gekenmerkt door een grote diepgang, die veel verder reikt
dan een ordinair ‘man-vangt-vis’-verhaal. Alijn strooit met tips, beschrijft triomf en tragiek,
zijn geluk en zijn gemoed. Humor, ontroering en pure poëzie wisselen elkaar af in de autofi
ctionele verhalen, (een kruising tussen autobiografi e en fi ctie), die reeds vanaf de eerste
regel weten te boeien.
Een uitgebreid technisch gedeelte bundelt een massa aan tips, techniek, degelijke gefundeerde
wetenschap en wetenswaardigheden. Effi ciënte rigs, tactiek, het welzijn van karpers en de
veiligheid van karpervissers, de anatomie van karpers en gevolgen ervan voor hun vangbaarheid,
letterlijk meer dan 101 praktische karpertips en karperwetenschap staan op het rijkelijk gevulde
technische menu.
Alijn, voltijds gepassioneerd door karpers en bij uitbreiding door de schoonheid in het leven
en halftijds visser schreef een boek dat karper ademt. Meer nog, het is karper en om helemaal
precies te zijn: ‘Karper en andere Muzen’.

Categorie: